ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดดังนี้...

ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th

เมื่อ : 12 มค. 2563 เวลา 23:18 น.

ป้ายกำกับ : ประกาศรับสมัครนักเรียน_นักศึกษา_เพื่อเข้าศึกษาต่อ