ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่ม

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ธุรกิจ