ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีก

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์

thumb โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 ในวันท่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชี

thumb ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

thumb รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

thumb ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ทดสอบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1