ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2557 (ครั้งที่ 2)

thumb ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์

ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์

thumb ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

thumb คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

thumb ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

thumb โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ท่าแพขนานยนต์ อำเภอกันตัง

thumb โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งแวดล้อม

โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สุู่วันพ่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานหาดเจ้าไหม

thumb โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 25

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม

thumb โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาและกรีฑา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และ สำนักสงฆ์กันตังใต้

thumb โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ห้องสมุด)

thumb โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์