ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สมัครตั้งแต่ 13-17 พ.ย. 60 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 6-17 ตุลาคม 2560

thumb ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ เปิดภาคเรียนที่

การปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

thumb ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (โควต้า) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรีนภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรีนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

thumb ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง