ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเคร

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดั

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โควตา รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวช. และหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซ

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อ (ระหว่าง 16-18 ม.ค. 62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

thumb กำหนดการลงทะเบียนเรียภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจ(ปีการศึกษา256

ฐานข้อมูลผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560 และเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 พ.ค. 2561

thumb ประกาศ แก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1-2

ประกาศ แก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

thumb ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

thumb ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561

thumb ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

thumb ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่ว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

thumb ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัส 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ