ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake New

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องมาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด..

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละเอียดดังนี้....

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 2

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ รายละเอียดดังนี้... 1 2 3

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องปิดสถานศึกษา

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ่ชุดเครื่องเชื่อมมิก/แมก รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ยกเลิกการจัดงานพิธีมอบประกาศฯ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ยกเลิกการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด/เปิดภาคเรียน

รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมมิก/แมก

รายละเอียดดังนี้... 1 2

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมมิก/แมก

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมมิก/แมก ฯ รายละเอียดดังนี้...