ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564

thumb ประกาศ​ วก.กันตัง​ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศ​ วก.กันตัง​ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (... รายละเอียด....)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป (รายละเอียดดังนี้....)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังค

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ฯ รายละเอียดดังนี้....

thumb ประชาสัมพันธ์ “แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิค

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังน..

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประส

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้...( 1 2 3 4)

thumb ประกาศค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

ประกาศค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด รายละเอียดดังนี้....( 1 )

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกฯ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกและการตลาด 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้....

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกและการ

รายละเอียดดังนี้... (1) , (2)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำป

< มีรายละเอียดดังนี้.... 1 2 >

thumb ประกาศ วก.กันตังเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้... 1 2