ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด รายละเอียดดังนี้....( 1 )

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกฯ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกและการตลาด 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้....

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฺฎิบัติการค้าปลีกและการ

รายละเอียดดังนี้... (1) , (2)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำป

< มีรายละเอียดดังนี้.... 1 2 >

thumb ประกาศ วก.กันตังเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้... 1 2

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด/เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 63

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 63 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 63 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีกา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้...

thumb ประชาสัมพันธ์ “แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา(Poll)

ประชาสัมพันธ์ “แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา(Poll) ครั้งที่ 4

thumb ประชาสัมพันธ์ “โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

มีรายละเอียดดังนี้

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้...

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกา

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด...