ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างป.. webmaster@kantang... 15 มค. 2562 0 12  

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อ (ระหว่าง 16-18 ม.ค. 62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

กำหนดการลงทะเบียนเรียภาคเรียนที่ 2 ปีก.. webmaster@kantang... 10 มค. 2562 0 278  

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการบ.. webmaster@kantang... 09 กค. 2561 0 249  

ฐานข้อมูลผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560 และเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท.. webmaster@kantang... 06 พค. 2561 0 362  

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 พ.ค. 2561

ประกาศ แก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1-2 webmaster@kantang... 07 มีค. 2561 0 453  

ประกาศ แก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภา.. webmaster@kantang... 13 กพ. 2561 0 527  

ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภั.. webmaster@kantang... 27 ธค. 2560 0 503  

ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561

ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคร.. webmaster@kantang... 18 ธค. 2560 0 489  

ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ.. webmaster@kantang... 27 พย. 2560 0 558  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ.. webmaster@kantang... 21 พย. 2560 0 569  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัส 102 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

 
   
th