ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร.. webmaster@kantang... 11 มีค. 2562 0 16  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการ.. webmaster@kantang... 26 กพ. 2562 0 38  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเ.. webmaster@kantang... 20 กพ. 2562 0 65  

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิ.. webmaster@kantang... 05 กพ. 2562 0 68  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยก.. webmaster@kantang... 05 กพ. 2562 0 55  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อคร.. webmaster@kantang... 24 มค. 2562 0 135  

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน น.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 184  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึ.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 147  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โควตา รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 145  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวช. และหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างป.. webmaster@kantang... 15 มค. 2562 0 92  

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อ (ระหว่าง 16-18 ม.ค. 62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

 
   
th