ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษส

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (รายละเอียดดังนี้...)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ปิด-เปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564

thumb ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่ม

ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ธุรกิจ

thumb ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งปร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาครแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ปีการศึกษา 2564

thumb โครงการรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

โครงการรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

thumb ผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพ

ผลการประเมินความเป็นไปได้และการคัดเลือกแผนธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังน..

thumb โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการฯ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ป..

thumb โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564

thumb ประกาศ​ วก.กันตัง​ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศ​ วก.กันตัง​ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (... รายละเอียด....)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป (รายละเอียดดังนี้....)

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังค

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ฯ รายละเอียดดังนี้....

thumb ประชาสัมพันธ์ “แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิค

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดโครงการประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังน..

thumb ประกาศ วก.กันตัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประส

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๒ ม. x ๔๒ ม. จํานวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้...( 1 2 3 4)

thumb ประกาศค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

ประกาศค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้...