Gallery

กิจกรรม อยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประจำปีการศึกษา 2558