Gallery

พิธีถวายเครื่องราชลักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช และลงนามถวายพระพร ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกันตัง