Gallery

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558