Gallery

25สค.2558 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ จัดโครงการอบรมกฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพกันตัง