Gallery

อบรมปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและดูแลนักเรียน RMS2012 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง