Gallery

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดทำโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕” เพื่อบริการตรวจสอบความพร้อมของรถทุกประเภท ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๙