Gallery

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสถาพร อนุกูลพันธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายและยกระดับอาชีวะศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ฯ