Gallery

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสถาพรอนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปฺิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมฯ