Gallery

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทงการศึกษา ร่วมสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื้องในวันคล้ายวันกำเนิดวิทยาลัยการอาชีพกันตัง