Gallery

28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ว