Gallery

20 ก.พ. 2563 วก.กันตัง ได้ร่วมกับอำเภอกันตังและหน่วยงานอื่นๆ ออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จ.ตรัง