Gallery

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสถาพร อนุกูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ นายอำเภอกันตัง โดยมีนายทศพล วงเวียน ปลัดอำเภอกันตัง เป็นตัวแทนนายอำเภอกันตัง