Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ขอแสดงความยินดีกับแผนกธุรกิจค้า ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต และได้เป็นตัวแทนเข้าร