Gallery

25 พ.ย. 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตังได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ