Gallery

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้จัดการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานในกา