Gallery

วันที่21ตุลาคม2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิชทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการพิจารณาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี