Gallery

ในวันที่18ตุลาคม2562 ที่ผ่านมานายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิช ครู คศ.1 ทำหน้ารองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน