Gallery

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร