Gallery

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการฯ พร้อมรองฯสุดาวรรณ วรรณบวร และคณะครู รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ได้มอบหมวกกันน็อตให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักยานต์ยนต์