Gallery

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง รองฯสุดาวรรณ วรรณบวร และคณะครู เข้าร่วมงานวันครู 2562 พร้อมรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร