Gallery

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561"ระดับภาค