Gallery

วันที่​ 20​ ​พฤศจิกายน​ 2561​ วิทยา​ลัยการ​อาชีพ​กันตัง​เป็น​เจ้าภาพ​การแข่งขัน​ทักษะ​พื้นฐาน​การประกวด​ร้องเพลง​ ระดับ​อาชีวศึกษา​จังหวัด​ตรัง​ ปีการศึกษา​ 2561​ ณ​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​ตรัง