Gallery

วันที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 2561​ วิทยาลัยการอาชีพกันตังเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน​ทักษะวิชาชีพ​ ทักษะ​ธุรกิจ​ค้าปลีก​ ประเภทสินค้า​ OTOP ระดับ​ ปวช. ณ​ วิทยาลัย​การอาชีพตรัง