Gallery

วันที่​ 19-20​ พฤศจิกายน​ 2561​ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ร่วมประชุมองค์การนัก​วิชาชีพ​ในอนาคต​แห่ง​ประเทศไทย​ ระดับจังหวัด​ตรัง​ ครั้งที่ 3 ณ​ วิทยาลัย​เทคนิคตรัง