Gallery

วันที่​ 16​ พ.ย. 2561​ นายน้ำมนต์​ โฆสะโก​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัยการอาชีพ​กันตัง​ มอบนายกิตตินันท์​ เทพเฉลิม​ ทำหน้าที่รอง​ฯ ฝ่าย​พัฒฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการประกวดร้องเพลง