Gallery

วิทยาลัย​การอาชีพกันตัง​ จัดโครงการพัฒนา​ทักษะ​การเป็นผู้นำเตรียมรับการประเมินองค์การ​นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง​ประเทศไทย​ โดยความอนุเคราะห์​ของ​นายเหมพงศ์​ ทวีกาญจน์เกล้า​ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61