Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้รับเกียรติจาก​ นายบุญส่ง​ ศิลปะ​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง​ ให้คำปรึกษา​เพื่อเตรียมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561