Gallery

ดร.พรหมสวัสดิ์​ ทิพย์คงคา​ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ เป็นวิทยากร ​โครงการสัมมนาเชิง​ปฏิบัติการ ​"การใช้งานวิชาการ​ พัฒนางานในหน้าที่" ครั้งที่​ 2​ ระหว่างวันที่​ 27-28 ตุลาคม​ 2561​