Gallery

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาอเนกประสงค์