Gallery

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารละหมาด โครงการเปิดบ้าน fix it center และ 108 อาชีพ