Gallery

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าร่วมการนำเสนอโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน อศจ.ตรัง ประกวดระดับภาค ณ ห้องหว้าทอง วิทยาลัยการอาชีพตรัง