Gallery

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ได้จัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 9 สิงหาคม 2561