Gallery

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศอาสาโครงการสถานศึกษาคุณธรรม