Gallery

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนหลอดไฟตามบ้านพักของข้าราชการ สภ.กันตัง