Gallery

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เข้าเยี่ยมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ วัดโคกยาง