Gallery

คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตังยินดีต้อนรับ ผอ.น้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง