Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง อำเภอกันตัง จ.ตรังโดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560