Gallery

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง พิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง