Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จัดโครงการเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี และอบรมลูกเสือช่อสะอาด โดยมีนางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นประธานฯ