Gallery

นายสรพงษ์ คำแหง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนก ช่างยนต์และแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมกิจกรรม