Gallery

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ