Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 1. ครยรรยงค์ สุ่มน้อย ครูแผนกช่างยนต์ 2.ครูชูโชค อิ่มเหว่า ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 3.ครูณัฐวรรณ ภักดีชน ครูแผนกการบัญชีและครูพิเ